Mail van de advocaat

Ik heb vlak voor kerst afgesproken met Joris van Boekel van BNN Advocaten in Tilburg. Hij heeft daarna onderstaande bericht naar me gestuurd waarin hij uitlegt hoe een procedure verloopt, maar ook details over de benodigdheden van de zaak en de kosten (die voorlopig niet veranderd zijn).

 

Beste Tijs,

Allereerst de beste wensen voor het komend jaar.

Naar aanleiding van ons gesprek van 23 december jl. zou ik je nog een aantal zaken bevestigen.

Het verloop van de procedure

Een procedure begint met een dagvaarding. Hierin staan de gronden van de vordering vermeld. Ik moet hierin alle eisers vermelden met hun voorna(a)m(en) en hun woonplaats. De wet vereist dat (artikel 45 Rv).

De dagvaarding wordt door een deurwaarder aan De Huissleutel betekend. Daarna komt die naar mij terug en zorg ik ervoor dat deze bij de rechtbank komt. In de dagvaarding staat een eerste zittingsdatum vermeld. Op die dag wordt de zaak de eerste keer door de rechtbank behandeld, maar dat is een zogenaamde rolbehandeling en geen inhoudelijke behandeling. Als eiser hoef je die dag niet naar de rechtbank te gaan.

De gedaagde (De Huissleutel) kan op die eerste rolzitting uitstel vragen om een antwoord in te dienen (doorgaans maximaal 2×4 weken), een schriftelijke of mondelinge reactie indienen of niet komen (verstek laten gaan). ik ga er van uit dat de gedaagde zal verschijnen en als (na uitstel) een schriftelijke reactie is gegeven, dan wordt doorgaans een mondelinge behandeling gepland. Hierbij moeten de beide partijen aanwezig zijn. Als er een groot aantal eisers is, kan het zijn dat niet iedereen in de gelegenheid is om te komen, maar dat hoeft geen probleem te zijn (als geen enkele eiser zou kunnen komen, zou dat wel wat vreemd overkomen overigens).

Tijdens die mondelinge behandeling wordt de zaak inhoudelijk besproken, zodat de rechtbank een vonnis kan schrijven en wordt ook bekeken of er niets alsnog een schikking mogelijk is. Die schikking kan dan worden vastgelegd in een proces-verbaal dat dezelfde kracht heeft als een vonnis (executoriale titel).

Een vonnis kan een tussen- of een eindvonnis zijn. Bij een eindvonnis is de zaak klaar en staat daartegen binnen 3 maanden hoger beroep open. Bij een tussenvonnis kan het zijn dat er iets bewezen moet worden of een deskundige wordt ingeschakeld.

De financiering van de kosten van de procedure

Er bestaat een mogelijkheid dat eisers niet de kosten van een advocaat kunnen betalen. In die gevallen is het mogelijk om een toevoeging te vragen. Dat wordt ook wel gefinancierde rechtsbijstand genoemd. Meer informatie hierover vind je op deze site. Als er redenen zijn om dit toe te wijzen, dan krijgt iedereen een eigen bijdrage opgelegd, deze tref je aan op rechtsbijstand.nl waarbij ook de inkomensnormen staan vermeld. De kosten van de advocaat worden dan vergoed door de overheid.

Voor de aanvraag toevoeging heb ik nodig: naam, adres, BSN nummer + naam, adres, BSN nummer van de partner ingeval van samenwoning of huwelijk. Ik kan me voorstellen dat mensen dit niet zomaar willen toesturen, maar ik neem dat enkel in onze administratie op voor de aanvraag toevoeging en verder niet. Ze kunnen deze gegevens rechtstreeks aan mij sturen.

Met deze inkomensgrenzen kan iedereen zelf nazien of ze hiervoor in aanmerking komen. Het is ook mogelijk om een inkomensverklaring te vragen, zie hier om dit zeker te weten. Als er mensen zijn die niet in aanmerking komen voor een toevoeging of die niet hun BSN nummer willen doorgeven, dan is dit ten behoeve van het griffierecht ook nog een manier om gebruik te kunnen maken van het verlaagde griffierecht.

Als gefinancierde rechtsbijstand wordt toegewezen, worden de ambtelijke kosten van de deurwaarder door de overheid vergoed en geldt een lager griffierecht van €86,00 ongeacht de hoogte van de vordering, zie https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-kanton.aspx Op de website van de Rechtspraak staat dat de griffierechten voor 2023 niet verhoogd zullen worden. Dit bedrag geldt dus ook nu nog. Overigens gelden de lagere griffierechten ook voor mensen die wel binnen de inkomensgrenzen vallen (zie hierboven de inkomensverklaring), maar die geen zaak heb waarvoor een toevoeging wordt verleend.

Griffierecht

Ik zou nog nazien wat het griffierecht zal zijn als er zowel mensen met toevoegingen/inkomensverklaringen (de wet noemt dit onvermogenden) als ‘anderen’ deelnemen. Op grond van artikel 15 Wet griffierechten burgerlijke zaken lijkt het erop dat in die gevallen het hogere griffierecht wordt geheven. Ik kan me voorstellen dat –als de meeste eisers een toevoeging hebben of met een inkomensverklaring aantonen dat ze onvoldoende inkomen en vermogen hebben om betalend van mijn diensten gebruik te maken- er een argument kan zijn om de heffing van het griffierecht aan te vechten.

Als het merendeel van de eisers een toevoeging verkrijgen, zal aan de betalende eisers een zeer beperkt bedrag hoeven te worden gevraagd om deel te nemen aan de procedure.

De inhoud

Het is mogelijk om met diverse eisers in één dagvaarding een (aantal) eis(en) in te stellen. Dat betekent dat niet iedereen apart hoeft te procederen.

Uiteraard moet in de dagvaarding wel worden opgenomen wie wat eist. Hiervoor is in ieder geval het volgende nodig:

– Bewijs van het feit dat er kosten in rekening zijn gebracht en wanneer deze zijn betaald;

– Aan wie er is betaald: we hebben al geconstateerd dat De Huissleutel in de vorm van een V.O.F., een eenmanszaak en twee B.V.’s heeft gehandeld en het is belangrijk vast te stellen aan wie er door iedere eiser werd betaald;

– Correspondentie om het betaalde terug te krijgen (indien voorhanden);

– Het algemene deel van de dagvaarding dat ziet op artikel 7:264 BW zal ik uiteraard voor mijn rekening nemen;

– De vraag of vorderingen zijn verjaard kan vooraf worden bezien en het risico is dat (als de gedaagde daarop een beroep doet) die vordering(en) worden afgewezen. De rechtbank mag dit overigens niet ambtshalve (uit zichzelf) onderzoeken en De Huissleutel moet daar een beroep op doen.

Ik hoop hiermee een duidelijk overzicht te hebben gegeven en hoor graag als er nog vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

mr Joris van Boekel

advocaat

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *